Thursday, May 17, 2012

Ugur Ümit Üngör, de terroristenmaatje


Deze uit Turkije afkomstige persoon is eerder zijdelings in deze weblog besproken (Zoals in 'Hoe de Armeense "genocide" verkondigen?'). Hij heeft nauwe banden met de voormalige Turkse ‘RAF’*-terrorist Taner Akçam.
* Akçam was lid van de extreem-linkse terreurbeweging Dev-Yol. Die probeerde net als hun broeders in Duitsland, de Rote Armee Fraktion (RAF), de staat te ontwrichten met terreur. Toen hij na zijn veroordeling ontsnapte uit de gevangenis, zocht hij zijn toevlucht in diezelfde Duitsland. Reken maar erop dat zijn geestverwanten van de RAF hem met open armen zullen hebben ontvangen.
Ze werken innig samen met publicaties waarin ze de Turken en hun historie door het slijk halen met leugens en bedrog (in hun werken bedanken ze de ander voor verleende hulp, vertaalwerk en dergelijke).

Üngör was op de Universiteit van Amsterdam ook een pupil geweest van Ton Zwaan, de terroristenverheerlijker. Daar deze twee figuren de Armeense leugens fanatiek aan de man brengen, zal Üngör ongetwijfeld bekend zijn met hoe je dat het beste kan doen. 

Dat Üngör niet vies is van samenwerking met lieden die terreur-georienteerd zijn zien we ook aan de bijdrages die hij levert in de Armeense tijdschrift '"Armenian Weekly". Een screenshot uit dat blad:

 
Een bijdrage van hem is te lezen in de Armenian Weekly van april 2011. Zijn artikel had als titel “Confiscation & Colonization: The Young Turk Seizure of Armenian Property” (vertaald: “Beslagname en kolonisatie*: De bemachtiging van Armeens bezit door de Jong-Turken”). Het voert te ver om er nu op in te gaan**, mijn bedoeling is om meer over dit blad te bespreken.
* Met de term ‘kolonisatie’ doelt deze Armenenvriend op het Turkse bewind over Oost-Anatolië. Die term wordt veelvuldig gebruikt in PKK-kringen.
** Voor wie zijn artikel op wil nalezen, je kan het vinden op pagina 6 in
http://armenians-1915.blogspot.com/2011/05/3262-armenian-weekly-april-2011.html (Let op: die site is niet van Armenian Weekly
. Het is een site die de Armeense leugens aan de kaak stelt. Ze hebben dat artikel van Üngör in Armenian Weekly online geplaatst)

Het blad Armenian Weekly wordt uitgebracht door de Armeense beweging genaamd ARF. Zie rode pijl in onderstaande screenshot van hun site (http://www.arfd.info/arf-dashnaktsutyun-media/):


ARF staat voor “Armenian Revolutionary Federation”. Dashnak is hun andere benaming (afgekorte vorm van Dashnaktsutyun, zie bovendeel screenshot).

Deze Dashnak was één van de belangrijkste Armeense terreurgroepering die verantwoordelijk waren voor het bloedvergieten in de 1890's (zie ook
De 'Hamidiye massacres'). Via intimidatie en moord verkregen ze later de alleenheerschappij over het reilen en zeilen van de Armeense gemeenschap in het Ottomaanse rijk.
In de Eerste Wereldoorlog waren zij de organisatoren van de opstanden en rebellie achter de oorlogsfronten in Anatolië (wat leidde tot de relocatiemaatregelen van het Ottomaanse Rijk). Feitelijk kunnen we deze Armeense beweging zien als de hoofdoorzaak van de ellende die de Armenen is overkomen.

Nog steeds is deze Dasnak actief met hun anti-Turkse campagnes onder de Armenen en westerlingen. Via hun spreekbuizen zoals de Armenian Weekly wordt die campagne gevoerd. Turkenhaters zoals Ugur Ümit Üngör* zijn er dan als de kippen bij om hun in gif gedrenkte pennen ter beschikking te stellen.
* We hebben directe getuigenissen van zijn haat tegen de Turken. Zie aan het begin vermelde weblog-artikel ”Hoe de Armeense "genocide" verkondigen?“, in de daar vermelde tweede videoclip (de methodologie in de Armeense 'genocide' -deel 2) op 1:41-2:19, screenshots ter indicatie:Net als de ex-terrorist Akçam poogt deze figuur met de Armeense genocideleugens zijn haat tegen de Turken te ventileren. Gezien zijn publicaties is hij in feite een schrijftafelterrorist. De boeken en artikelen van hem blinken uit in ene na andere anti-Turkse mentaliteit. Turken niet bevechten met wapens, maar met zijn in haat gedrenkte pen.

Behalve haat tegen Turken is er ook vrees voor ze. Zie hoe zenuwachtig hij wordt als ze langs het hoofdkwartier van de Turkse geheime dienst MIT rijden (dit gedrag van vrezen zie je alleen bij iemand die in zijn omgeving bepaalde verhalen over de MIT heeft gehoord):
 

No comments: